Khóa học tiếng hàn trung cấp B1 là khóa tiếng hàn nâng cao, kết thúc khóa học bạn sẽ nâng cao trình độ giao tiếp của mình hơn.

Giáo trình học: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (từ bài 40 đến bài 50)

Học phí 2.200.000 đồng

Địa chỉ học: A3P2 - KTT - Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ: 0985 86 86 33 – 0969 650 802

NỘI DUNG HỌC TIẾNG HÀN TRUNG CẤP B1

1 – Từ vựng và ngữ pháp bài 40
– Bài tập bài 40
11 – Từ vựng và ngữ pháp bài 45
– Bài tập bài 45
2 – Ôn tập ngữ pháp bài 40
– Nghe và đọc bài 40
– Luyện viết câu và nói
12 – Ôn tập ngữ pháp bài 45
– Nghe và đọc bài 45
– Luyện viết câu và nói
3 – Từ vựng và ngữ pháp bài 41
– Bài tập bài 41
13 – Từ vựng và ngữ pháp bài 46
– Bài tập bài 46
4 – Ôn tập ngữ pháp bài 41
– Nghe và đọc bài 41
– Luyện viết câu và nói
14 – Ôn tập ngữ pháp bài 46
– Nghe và đọc bài 46
– Luyện viết câu và nói
5 – Từ vựng và ngữ pháp bài 42
– Bài tập bài 42
15 – Từ vựng và ngữ pháp bài 47
– Bài tập bài 47
6 – Ôn tập ngữ pháp bài 42
– Nghe và đọc bài 42
– Luyện viết câu và nói
16 – Ôn tập ngữ pháp bài 47
– Nghe và đọc bài 47
– Luyện viết câu và nói
7 – Từ vựng và ngữ pháp bài 43
– Bài tập bài 43
17 – Từ vựng và ngữ pháp bài 48
– Bài tập bài 48
8 – Ôn tập ngữ pháp bài 43
– Nghe và đọc bài 43
– Luyện viết câu và nói
18 – Ôn tập ngữ pháp bài 48
– Nghe và đọc bài 48
– Luyện viết câu và nói
9 – Từ vựng và ngữ pháp bài 44
– Bài tập bài 44
19 – Từ vựng và ngữ pháp bài 49
– Bài tập bài 49
10 – Ôn tập ngữ pháp bài 44
– Nghe và đọc bài 44
– Luyện viết câu và nói
20 – Ôn tập ngữ pháp bài 50
– Nghe và đọc bài 50
– Luyện viết câu và nói
– Kiểm tra cuối khóa

ĐĂNG KÝ ONLINE