CHAT VỚI TƯ VẤN

Chương trình học

Chào anh/chị! THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN TỐI 2 - 4  Ngày học: Tối 15/08/2016(Buổi 1) Chuyên đề: Pháp luật hải quan (B1) Giảng viên: Nguyễn...

Chứng chỉ quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ cấp, chứng chỉ này dành để thi công chức, thi nâng ngạch... Có giá trị trên...

Nghiệp vụ sư phạm

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm

Khóa học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM | Đào tạo & cấp chứng chỉ của trường đại học sư phạm Hà Nội.