Khóa học tiếng hàn sơ cấp A3 là một trong 3 khóa học cơ bản nhất dành cho người bắt đầu

Kết thúc khóa học bạn có thể nắm vững vận dụng tiếng hàn trong giao tiếp 1 cách thuần thục hơn trong nơi công cộng…, biết khoảng 2000 từ vựng, và đủ tiêu chuẩn đi du học tại Hàn Quốc, bạn có thể đủ khả năng đi làm thêm tại Hàn Quốc hoặc công ty Hàn ở Việt Nam

Giáo trình học: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (từ bài 21 đến bài 30)

Học phí 2.000.000 đồng

Địa chỉ học: A3P2 - KTT - Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ: 0985 86 86 33 – 0969 650 802

NỘI DUNG HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP A3

초급 3한국어 교안

수업 47 수업 48
Ôn tập bài 21 (과 21 연습)
– Luyện nghe bài 21 (과 21 듣기 연습)
Bài 22: Giao thông 2
(과 22: 교통 2)
수업 49 수업 50
Ôn tập bài 23 (과 23 연습)
– Luyện nghe bài 23 (과 23 듣기 연습)
Bài 24: Điện thoại 2
(과 24: 전화 2)
수업 51 수업 52
Ôn tập bài 25 (과 25 연습)
– Luyện nghe bài 25 (과 25 듣기 연습)
Bài 26: Phim ảnh
(과 26: 영화)
수업 53 수업 54
– Luyện nghe bài 27 (과 27 듣기 연습) Ôn tập từ bài 21 đến bài 27 (과 21 -과 27 연습)
수업 55 수업 56
KIỂM TRA GIỮA KÌ Bài 28: Ngày nghỉ
(과 28: 휴일)
수업 57 수업 58
Ôn tập bài 29 (과 29 연습)
– Luyện nghe bài 29 (과 29 듣기 연습)
Bài 30: Ngoại hình
(과 30: 외모)
수업 59
Ôn tập bài 31 (과 31 연습) – Luyện nghe bài 31 (과 31 듣기 연습)

ĐĂNG KÝ ONLINE