About

Thông tin xuất hóa đơn:

 • Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
 • Địa chỉ: P2A3 – TT giáo viên – Đại học sư phạm Ngoại ngữ – Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Mã số thuế: 0101543267

Thông tin chuyển khoản:

1, Tài Khoản:

 • Chủ tài khoản: Trương Thị Thu Hương
 • Số tài khoản: 101010006671478
 • Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương – Chi nhánh Nam Thăng Long – Cầu Giấy – Hà Nội

2, Tài Khoản:

 • Chủ tài khoản: Đào Xuân Dũng (Giám Đốc)
 • Số tài khoản: 150372259
 • Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
 • Phòng giao dịch Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội

3, Tài Khoản:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
 • Số tài khoản: 11720661874011
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
 • Chi nhánh Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội