Bài Toán Phân Số Lớp 5, Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán 5

-
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia

Cách giải những dạng toán với phân số lớp 5 gồm những dạng bài bác tập có phương thức giải cụ thể và những bài tập điển hình từ cơ phiên bản đến nâng cấp giúp học sinh biết giải pháp làm các dạng toán cùng với phân số lớp 5. ở bên cạnh có là 10 bài xích tập vận dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 5 này.

Bạn đang xem: Toán phân số lớp 5


Các phép toán cùng với phân số lớp 5 và giải pháp giải

I/ Lý thuyết

- những phép toán tương quan đến phân số đó là các phép toán: Cộng, trừ, nhân, chia, phân số.

II/ các dạng bài xích tập

II.1/ Dạng 1: Phép cộng phân số


1. Cách thức giải

Phép cộng phân số được chia ra làm 2 dạng nhỏ:

- Cộng phân số cùng mẫu số: Ta cộng tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

- Cộng phân số khác mẫu số: Ta quy đồng mẫu số các phân số, rồi cộng những phân số đó lại với nhau.

2. Lấy ví dụ minh họa

Bài 1: Tính:56+96

Ta thấy nhị phân số này cùng mẫu số là 6 cần ta cùng 2 tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

Ta rất có thể trình bày như sau:

56+96=5+96=146

Bài 2: Tính:94+45


Ta thấy nhì phân số này khác mẫu số, vì thế ta cần quy đồng mẫu số rồi cộng 2 phân số đó với nhau.

Ta hoàn toàn có thể trình bày như sau:

94+45=4520+1620=6120

Bài 3: Tính:3+25

Phép tính này trực thuộc dạng 1 số tự nhiên và thoải mái cộng phân số. Ta chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số bao gồm mẫu số bởi 1. Rồi triển khai quy đồng và cộng 2 phân số như bình thường:3+25=31+25=155+25=175

Khi đã làm cho thành thạo các bước, chúng ta cũng có thể rút gọn gàng lại như sau: 3+25=155+25=175

II.2/ Dạng 2: Phép trừ phân số

1. Phương thức giải

Phép trừ phân số được chia ra làm 2 dạng nhỏ:

- Trừ phân số cùng mẫu mã số: Ta trừ tử số với nhau và không thay đổi mẫu số.

- Trừ phân số khác mẫu số: Ta quy đồng mẫu số các phân số, rồi trừ những phân số này lại với nhau.

Xem thêm: 9 sao nữ hàn quốc có phong cách street style đáng học hỏi, thoi trang sao han

2. Lấy ví dụ như minh họa

Bài 1: Tính:156−76

Ta thấy 2 phân số này cùng mẫu mã số, bắt buộc ta trừ 2 tử số cho nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ta có thể trình bày như sau: 156−76=15−76=86

Bài 2: Tính: 59−310

Ta thấy, 2 phân số này khác mẫu mã số, bắt buộc ta quy đồng chủng loại số 2 phân số rồi trừ 2 phân số kia với nhau.

Ta rất có thể trình bày như sau:

59−310=5090−2790=2390

Bài 3: Tính: 5−23

Phép tính này ở trong dạng 1 số tự nhiên trừ phân số. Ta chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số bao gồm mẫu số bởi 1. Rồi thực hiện quy đồng cùng trừ 2 phân số như bình thường.

5−23=51−23=153−23=133

Khi đã làm thành nhuần nhuyễn thì chúng ta cũng có thể làm gọn ghẽ như sau:5−23=153−23=133

II.3/ Dạng 3: Phép nhân phân số

1. Phương pháp giải

-Muốn nhân các phân số cùng với nhau, ta đem tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Tính:25×78

Áp dụng đúng quy tắc nhân phân số để làm:

25×78=2×75×8=1440

Bài 2: Tính:812×3

Phép tính này thuộc dạng 1 số tự nhiên nhân phân số. Ta gửi số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số bao gồm mẫu số bằng 1. Rồi nhân 2 phân số như bình thường.

812×3=812×31=8×312×1=2412

Khi đã làm cho thành thạo bạn cũng có thể làm rút gọn gàng như sau:812×3=8×312=2412

II.4/ Dạng 4: Phép phân tách phân số

1. Cách thức giải

- Muốn phân tách hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân cùng với phân số lắp thêm hai đảo ngược.

- Phân số hòn đảo ngược là phân số đảo ngược tử số thành chủng loại số, mẫu mã số thành tử số.

Ví dụ: Phân số hòn đảo ngược của23  là  32

2. Ví dụ như minh họa

Bài 1: Tính:57:34

Ta áp dụng đúng quy tắc để triển khai bài:

57:34=57×43=2021

Bài 2: Tính: a)3:25 b)37:2

a) Phép tính này dưới dạng số tự nhiên và thoải mái chia cho phân số. Ta không thay đổi số trước tiên rồi nhân với đảo ngược của phân số thứ 2. 3:25=3×52=3×52=152

b) Phép tính này bên dưới dạng phân số phân tách cho số từ nhiên. Ta có thể chuyển số tự nhiên dưới dạng phân số bao gồm mẫu số bằng 1. Kế tiếp thực hiện phân chia phân số như bình thường:37:2=37:21=37×12=314

Khi đã làm cho thành thạo, ta hoàn toàn có thể rút gọn gàng như sau:

37:2=37×2=314

III/ bài tập vận dụng

Bài 1: Tính:

*
m cùng chu vi của hình chữ nhật bằng
*
m

b, diện tích s của hình chữ nhật bằng

*
m2, chiều rộng là
*
m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó