Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng

-

Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là các loại chưởng pháp kỳ lạ số 1 do Dương vượt sáng tạo cho trong 16 năm mong chờ Tiểu Long cô bé và cũng chỉ có mình Dương Quá áp dụng được. Mong sử dụng môn võ tương tứ sầu Cô vô cùng khổ sở tuyệt vọng. Khi vai trung phong trạng hạnh phúc hạnh phúc, vô ưu vô lo thì lộ chưởng pháp này thiếu tính thần hiệu.

Bạn đang xem: Ám nhiên tiêu hồn chưởng

Môn võ này được sáng tạo khi Dương Quá chỉ còn một tay nên lấy nội lực làm cội không dùng các biến hóa đa đoan nhằm thủ thắng.

Nguyên Liệu

Các nhân sĩ trải qua đánh quái hoàn toàn có thể nhận được 《Ảm Nhiên Tiêu》

Kết phù hợp với 《Sầu》 , 《Bi》 , 《Cô》 , 《Hận》 cùng 《Ảm Nhiên Chưởng》 đã đổi được các phần thưởng quý giá.


nguyên liệu ghép thành quả
88 【Ảm Nhiên Tiêu】 Túi Như Ý
288 【Ảm Nhiên Tiêu】 + 6 【Sầu】 Khởi Nhân Ưu Thiên
288 【Ảm Nhiên Tiêu】 + 6 【Bi】 Vô Trung Sinh Hữu
288 【Ảm Nhiên Tiêu】 + 6 【Cô】 Cô Hình Chích Ảnh
288 【Ảm Nhiên Tiêu】 + 6 【Sầu】 + 6 【Bi】 + 6 【Cô】 Phế Tẩm Vong Thực
288 【Ảm Nhiên Tiêu】 + 6 【Sầu】 + 6 【Bi】 + 6 【Cô】 + 1 【Hận】 Âm Hận xóm Thanh
2【Ảm Nhiên Tiêu】+ 3 【Ảm Nhiên Chưởng】 + 18.000 Đồng Đà Nê Đới Thủy
1 Đà Nê Đới Thủy + 9 【Ảm Nhiên Chưởng】 + 28.000 Đồng Hành Thi Tẩu Nhục
1 Hành Thi Tẩu Nhục + 18 【Ảm Nhiên Chưởng】 + 38.000 Đồng Lục Thần Bất Thân

Sầu: trải qua BOSS phó phiên bản Thiên Quan gồm được. Bi: thông qua BOSS phó bạn dạng Doanh Trại tất cả được. Cô: thông qua phó bạn dạng Vạn Thú Cốc tất cả được. Hận: thông qua hoạt động Long chi Chúc Phúc hoàn toàn có thể mua được (giới hạn số lượng). Ảm Nhiên Chưởng: thông qua vận động Long chi Chúc Phúc rất có thể mua được (giới hạn số lượng).
Tên trang bị phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thông Tím 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng nhận ra phần thưởng
Thông lục 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng để dấn được những phần thưởng
Đá Tinh Luyện
*
10 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng để biến đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị
Kinh nghiệm 1-1 x2
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: trong khoảng 1 giờ nhận thêm x2 tay nghề khi tiến công quái
Thuốc tấn Công
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: tiến công tăng 10% vào 3 phút
Thuốc phòng thủ
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: phòng ngự tăng 10% vào 3 phút
Thuốc sức khỏe
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: trong 3 phút, máu và nội lực tăng 10%, thể lực tăng 50 điểm
Thuốc thân pháp
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: tăng bạo kích 10%, né tránh 5% vào 3 phút
Đá sinh sản Huy Chương cấp 1
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cung cấp Huy Chương Thánh Thú cùng Ma Thú

Tên thứ phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thông tím 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng nhận được phần thưởng
Thông lục 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng để dấn được các phần thưởng
Tôn chân khí
*
1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng nhận được 5.000 chân khí
Chân long đồng nhân
*
6 Tính chất: khóa Công dụng: tăng phần trăm thành Công lúc xung mạch Chân Long
Kinh mạch đồng nhân
*
10 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm tăng tỉ lệ thành công xuất sắc khi xung mạch Trúc Long
Tụ Linh Châu
*
10 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp cho Hộ Thân Phù và Xá Lợi tại Thiên Trúc Tăng
Hỗn Nguyên Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm nâng cung cấp Độc Cô Cửu Kiếm
Chùy Lục
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm tăng thuộc tính Truy và thăng cấp cho 11 sao

Tên đồ dùng phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thông tím 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng nhận thấy phần thưởng
Thông lục 1 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng để nhấn được những phần thưởng
Tiến cấp cho phù
*
2 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp thiên sinh của sản phẩm
Hỏa Long Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp cho Cửu Dương Thần Công
Luyện Cốt Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để tăng cấp Thú Cưỡi

*
18 Tính chất: khóa Công dụng: dùng nhằm tẩy điểm nằm trong tính nhân vật
Bát Cốt Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm nâng cấp bát Quái Chưởng
Đá dưỡng Thiên
*
16 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp Thiên Sinh của trang bị

Tên thiết bị phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x5
*
1 Tính chất: ko khóa Công dụng: trong vòng ngực giờ nhận được thêm khiếp nghiệm
Đồ Chiến Văn
*
6 Tính chất: khóa Công dụng: dùng nhằm khắc trực thuộc tính chiến văn đến trang bị
Long Thú cân nặng
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm nâng cấp cho Cung Tiễn
Bồ Đề Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm nâng cung cấp Rèn Luyện
Dịch cân Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm nâng cung cấp Dịch cân Kinh
Đá như ý
*
10 Tính chất: khóa Công dụng:dùng nhằm tăng phần trăm thành công lúc ghép bí quyết hoặc thăng cung cấp trang bị
Đá tăng speed Tiêu
*
16 Tính chất: khóa Công dụng: dùng nâng cấp Đoạn của Ống Tiêu
Bia Ám Khí
*
16 Tính chất: khóa Công dụng: dùng tăng cấp Ám Khí
Bí cấp bách Cửu Âm
*
6 Tính chất: khóa Công dụng:dùng để nâng cấp Cửu Âm Chân Kinh

Tên thứ phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đá Thiên Nhãn
*
2 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để mở kho tàng Vô Tận
Bí gấp rút Phi Long
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm nâng cấp cho Phi Long Thám Vân Thủ
Bích Linh Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp Đan Điền
Thăng Đoạn Thạch
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp cho Ống Tiêu
Tàng kinh Quyển
*
6 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cung cấp Cảnh Giới
Bí gấp Giáng Long
*
6 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm lĩnh ngộ Giáng Long Thập chén bát Chưởng
Vé Thái hỏng Cổ
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để nâng cấp Tu Hành
Nguyên Khí Đơn
*
8 Tính chất: khóa Công dụng: dùng để làm nâng cấp cho Tẩy Tủy Kinh
Lệnh bài bác Thiên Quan
*
6 Tính chất: khóa Công dụng: dùng làm vượt Thập bát Đồng Nhân Ải

Tên đồ phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Túi Bảo Thạch cung cấp 6
*
1 Tính chất: không khóa Công dụng: mở ra dìm được những loại đá quý cấp 6
Võ Tu Đơn 2 Tính chất: khóa Công dụng: sử dụng nhận được 5.000.000 gớm nghiệm

Tên đồ vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mộng Huyễn Đơn
*
1 Tính chất: không khóa Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận thấy thêm gớm nghiệm
Võ Tu Đơn 9 Tính chất: khóa Công dụng: thực hiện nhận được 5.000.000 kinh nghiệm

Tên trang bị phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Cưỡi Thần Đơn
*
1

Tính chất: không khóa

Công dụng: thực hiện tăng 100 điểm chiến cho thú chiến

Võ Tu Đơn 24 Tính chất: khóa Công dụng: áp dụng nhận được 5.000.000 ghê nghiệm

những gói kim cương 《Khởi Nhân Ưu Thiên》 , 《Vô Trung Sinh Hữu》 , 《Cô Hình Chích Ảnh》 , 《Phế Tẩm Vong Thực》 , chỉ đổi được 1 lần. Gói xoàn 《Âm Hận thôn Thanh》 chỉ thay đổi được 2 lần 《Túi Như Ý》 chỉ thay đổi được 38 lần . 《Đà Nê Đới Thủy》chỉ thay đổi được 888 lần . 《Hành Thi Tẩu Nhục》 chỉ đổi được 688 lần . 《Lục Thần Bất Thân》 chỉ thay đổi được 288 lần .
Home Game<br>K GUNNY ORIGINLMHTLIÊN QUÂN MOBILELMHT: TỐC CHIẾNGAMING GEARGAME ONLINEPC/CONSOLE360° GAMEFI Home Game<br>K trò chơi MOBILEe
SPORTSKHÁM PHÁMANGA/FILMHÓNGCỘNG ĐỒNG360° GAMEFI
Bật m&#x
ED; c&#x
E1;ch h&#x
F3;a giải &#x
C1;m Nhi&#x
EA;n Ti&#x
EA;u Hồn Chưởng của Dương Qu&#x
E1; dễ như “ăn kẹo” thích
Mộng Võ Lâm
Mộng V&#x
F5; L&#x
E2;m chơi trội, chi 100 triệu đến giải đấu V&#x
F5; L&#x
E2;m Minh Chủ m&#x
F9;a thứ 5 V&#x
EC; sao mỗi lần xuất hiện “Th&#x
E1;nh thơ” của Mộng V&#x
F5; L&#x
E2;m lại khiến game thủ si mê m&#x
EA; đến thế? game thủ “quẩy” hết m&#x
EC;nh vào Offline Mộng V&#x
F5; L&#x
E2;m

&#x
C1;m Nhi&#x
EA;n Ti&#x
EA;u Hồn Chưởng l&#x
E0; một vào số những b&#x
ED; k&#x
ED;p v&#x
F5; c&#x
F4;ng mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung, thế nhưng &#x
ED;t ai biết c&#x
E1;ch h&#x
F3;a giải thực ra cực dễ.


Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng bởi vì Dương Quá sáng chế ra với được xem là chiêu thức kỳ lạ bậc nhất trên giang hồ. Đây là môn võ kỳ lạ thực hiện khi đang trong lòng trạng tương tứ sầu khổ vô cùng gian khổ tuyệt vọng. Khi trung tâm trạng hoan hỉ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì bộ chưởng pháp này không đủ thần hiệu. Môn võ này được trí tuệ sáng tạo khi anh chỉ với một tay cần lấy khí công làm cội không dùng các biến hóa nhiều đoan nhằm thủ thắng. Nhiều phương pháp trong Ám nhiên tiêu hồn chưởng được bắt nguồn từ những võ công cơ mà Dương Quá đang biết như: Ngọc thanh nữ Tâm Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Nghịch kinh nguyệt Mạch…
Chỉ bao giờ tâm trạng thống khổ, tuyệt vọng thì Dương Quá mới thi triển được Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng
Chỉ khi nào tâm trạng thống khổ, tuyệt vọng thì Dương Quá new thi triển được Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng
Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng gồm 17 chiêu thức : trung tâm Kinh Nhục Khiêu, Khởi Nhân Ưu Thiên, Vô Trung Sinh Hữu, Đà Nê Đới Thủy, bổi hổi Không Cốc, Lực Bất Tòng Tâm, Hành Thi Tẩu Nhục, Đảo Hành Nghịch Thi, phế truất Tẩm Vong Thực, Cô Hình Chích Ảnh, Âm Hận thôn Thanh, Lục Thần Bất Thân, thuộc Đồ Mạt Lộ, Diện Vô Nhân Sắc, Tường Nhập Phi Phi, Nghai Nhược Mộc Kê.

Xem thêm: Cách Làm Sầu Riêng Nhanh Chín, Những Mẹo Làm Sầu Riêng Nhanh Chín Cực Đơn Giản


Mỗi phương pháp trong Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đều chứa đựng sức mạnh dạn vô song
Trong tè thuyết Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá trong khoảng thời gian biệt li 16 năm với đái Long Nữ, anh luôn luôn trong tâm lý tương tư, sầu não. Anh làm chúng ta với chú chim Điêu (chim Điêu từng là các bạn của Độc Cô mong Bại). Dương Quá hôm sớm luyện võ, chưởng lực ngày càng táo tợn lên. Trong một lượt đứng sinh sống bờ biển, vì muốn xõa hết bực tức trong lòng anh đấm loạn xạ, phát ra một chưởng khiến cho mặt bờ biển cả bị nung đỏ rồi nghiền nhỏ như cát. Tự đó, anh suy ngẫm và ước ao muốn sáng chế ra phương pháp cho riêng biệt mình. Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng cũng từ này mà hình thành.
Trong thời khắc vô vọng nhất, Dương Quá sẽ sáng tạo cho tuyệt kĩ thần sầu số 1 võ lâm
Khi đối địch với các loại chưởng pháp thường thì khác, phương pháp này phần lớn phát ra uy lực mạnh bạo khác thường, tổng thể đều được quyết định ở nội công. Dương vượt đặt cho nó cái tên thần sầu bởi vậy là vày trong giang hồ tất cả câu “Ám nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hỹ” (người âu sầu mất hồn, chỉ hoàn toàn có thể là do chia lìa mà thôi).
Uy lực của Ám nhiên tiêu hồn chưởng rất lớn. Năm xưa để cứu giúp Tiểu Long nàng và Quách Tương, Dương Quá dùng chính phương pháp này để đánh bại Kim Luân Pháp vương và lực lượng Mông Cổ. Tốt chiêu này chỉ vạc huy buổi tối đa sức mạnh trong thời gian bi sầu nhất nên vì vậy mà hiếm gồm truyền nhân. Cho đến nay, Ám nhiên tiêu hồn chưởng được coi là chiêu thức độc nhất vô nhị trên giang hồ.
Xem clip trên Youtube trên ĐÂYSức mạnh mẽ “bá đạo” của Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng vẫn được không ít game online khai thác trong các tựa trò chơi có chủ đề tìm hiệp. Tất yếu trong đó cũng đều có những Developer người việt nam yêu thích, bởi vì thế họ đã tạo nên một bí mật Ám Nhiên Tiêu Hồn Chường “made in Việt Nam” vào trò đùa Mộng Võ Lâm. Đây cũng là tựa trò chơi kiếm hiệp của người việt nam thành công hàng đầu hiện nay mặc dù trải qua gần hai năm phát triển.
Đáng chú ý, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng trong Mộng Võ Lâm không thể “làm màu” như các trò chơi khác, mà được thiết kế đúng như tình tiết trong đái thuyết. Bao gồm tỷ lệ 10% bạo kích với nhân 2 gần kề thương, quan trọng sẽ tăng 7% lúc mỗi bọn bị thiệt mạng, này cũng là thời gian sự âu sầu của Dương Quá tăng lên nhiều lần.
Với phần đa sát thương kinh điển khiếp ấy, không ít người dân tự hỏi liệu có võ thuật nào hoàn toàn có thể chế ngự được chiêu Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng tốt không? Đó rất có thể là những võ thuật ở cấp thượng đẳng hơn thuộc về Độc Cô cầu Bại như Độc Cô Cửu Kiếm, tốt Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ. Nhưng cũng đều có người phân tích và lý giải rất hài hước nhưng hợp lý và phải chăng về một phương pháp hóa giải Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng cực kỳ dễ thực hiện. Đó là… cười.
Như đã biết, Dương thừa chỉ áp dụng được Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng khi vai trung phong trạng u sầu ảm đạm, hoặc nổi điên vì đau khổ tuyệt vọng. Nếu trung tâm trạng khoái lạc thì sẽ không còn thể tiến hành được. Vậy thì quá đối kháng giản, mỗi khi Dương Quá sử dụng chiêu đó, tất cả chỉ câu hỏi cười phá lên là xong còn gì. Tiếp đến thì ai về bên nấy, khỏi tấn công đấm đưa ra cho mệt. Cách lý giải này tuy không được ủng hộ lắm và có phần “troll”, tuy nhiên cụ thể vẫn rất phải chăng để hóa giải hầu như trận đấu vô nghĩa.
F5; L&#x
E2;m

Dương Qu&#x
E1;

&#x
C1;m Nhi&#x
EA;n Ti&#x
EA;u Hồn Chưởng

Cửu &#x
C2;m Ch&#x
E2;n Kinh

kiếm hiệp Kim Dung

Thần đi&#x
EA;u đại hiệp

Tiểu Long Nữ

Độc c&#x
F4; cầu bại

Trương V&#x
F4; Kỵ

Độc C&#x
F4; Cửu Kiếm

game mobile

game di động

game online


Game
vietedu.edu.vn chịu trách nhiệm làm chủ nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh VPĐD trên TP.HCM: Tầng 6 Tòa nhà 123 123 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. HCM
admicro.vn Hỗ trợ và CSKH: Admicro Address: Tầng 20, Tòa bên Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.Chính sách bảo mật