Xuất nhập khẩu là gì

Xuất nhập khẩu là lĩnh vực khá mới mẻ nhưng lại là mắt xích quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế của nước ta. Hầu hết những mặt hàng được vận chuyển qua biên giới, hoặc qua lại giữa thị trường trong nước và nước ngoài thì đều xem là ngành xuất nhập khẩu.

Ngành xuất nhập khẩu được chia thành 2 mảng là xuất khẩu và nhập khẩu.

Xuất khẩu là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài dùng cơ sở tiền tệ để thanh toán.

Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên thị trường quốc tế, tức là mua bán hàng hóa, dịch vụ qua 1 quốc gia khác và thanh toán bằng tiền tệ.

Như vậy khi xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ thì các công ty đều phải hoàn thành các giấy tờ sau 1 cách hợp lý như: hợp đồng kinh tế, giấy xuất xứ hàng hóa, chứng từ bảo hiểm, tờ khai hải quan… Để hoàn thành được những giấy tờ này, nhân viên xuất nhập khẩu cần phải nắm vững các nghiệp vụ.