Viên chức là gì
Viên chức là gì
Viên chức là gì

Viên chức là gì

Viên chức là công dẫn Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ quy định là công chức). Viên chức là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên môi trường, dịch vụ… như bác sĩ, giáo viên, giảng viên đại học…

Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính để thi công chức – viên chức (chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để thi công chức – viên chức nhà nước)

ĐỊA CHỈ HỌC CHUYÊN VIÊN – CHUYÊN VIÊN CHÍNH, TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03, NGOẠI NGỮ A1, A2, B1, B2:

Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội

Liện hệ: Ms Hương 0985 86 86 32