Khóa học tiếng hàn trung cấp B2 là khóa học giúp bạn nâng cao hơn về khả năng tiếng hàn của mình, hiểu 1 cách sâu rộng hơn.

Giáo trình học: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (từ bài 51 đến bài 60)

Học phí 2.400.000 đồng

Địa chỉ học: A3P2 - KTT - Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ: 0985 86 86 33 – 0969 650 802

NỘI DUNG HỌC TIẾNG HÀN TRUNG CẤP B2

1 – Từ vựng và ngữ pháp bài 1
– Bài tập bài 1
11 – Từ vựng và ngữ pháp bài 6
– Bài tập bài 6
2 – Ôn tập ngữ pháp bài 1
– Nghe và đọc bài 1
– Luyện viết câu và nói
12 – Ôn tập ngữ pháp bài 6
– Nghe và đọc bài 6
– Luyện viết câu và nói
3 – Từ vựng và ngữ pháp bài 2
– Bài tập bài 2
13 – Từ vựng và ngữ pháp bài 7
– Bài tập bài 7
4 – Ôn tập ngữ pháp bài 2
– Nghe và đọc bài 2
– Luyện viết câu và nói
14 – Ôn tập ngữ pháp bài 7
– Nghe và đọc bài 7
– Luyện viết câu và nói
5 – Từ vựng và ngữ pháp bài 3
– Bài tập bài 3
15 – Từ vựng và ngữ pháp bài 8
– Bài tập bài 8
6 – Ôn tập ngữ pháp bài 3
– Nghe và đọc bài 3
– Luyện viết câu và nói
16 – Ôn tập ngữ pháp bài 8
– Nghe và đọc bài 8
– Luyện viết câu và nói
7 – Từ vựng và ngữ pháp bài 4
– Bài tập bài 4
17 – Từ vựng và ngữ pháp bài 9
– Bài tập bài 9
8 – Ôn tập ngữ pháp bài 4
– Nghe và đọc bài 4
– Luyện viết câu và nói
18 – Ôn tập ngữ pháp bài 9
– Nghe và đọc bài 9
– Luyện viết câu và nói
9 – Từ vựng và ngữ pháp bài 5
– Bài tập bài 5
19 – Từ vựng và ngữ pháp bài 10
– Bài tập bài 10
10 – Ôn tập ngữ pháp bài 5
– Nghe và đọc bài 5
– Luyện viết câu và nói
20 – Ôn tập ngữ pháp bài 10
– Nghe và đọc bài 10
– Luyện viết câu và nói
– Kiểm tra cuối khóa

ĐĂNG KÝ ONLINE