Khóa học tiếng hàn sơ cấp A2 là khóa học dành cho những bạn đã có vốn từ vựng ban đầu từ khóa học A1, kết thúc khóa học bạn sẽ giao tiếp được nhiều hơn với vốn từ vựng 1000 – 1200 từ

Giáo trình học: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (từ bài 11 đến bài 20)

Học phí 1.500.000 đồng

Địa chỉ học: A3P2 - KTT - Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0985 86 86 33 – 0969 650 802

NỘI DUNG HỌC TIẾNG HÀN SƠ CẤP A2

초급 2 한국어 교안

수업 21 수업 22
Ôn tập bài 9 (과 9 연습)
– Luyện nghe bài 6 (과 6 듣기 연습)
Bài 10: Gia đình
(과 10: 가족)
수업 23 수업 24
Ôn tập bài 10 (과 10 연습)
– Luyện nghe bài 10 (과 10 듣기 연습)
Bài 11: Thời tiết
(과 10: 날씨)
수업 25 수업 26
Ôn tập bài 11 (과 11 연습)
– Luyện nghe bài 11 (과 11 듣기 연습)
Bài 12: Điện thoại 1
(과 12: 전화 1 )
수업 27 수업 28
Ôn tập bài 12 (과 12 연습)
– Luyện nghe bài 12 (과 12 듣기 연습)
 Bài 13: Sinh nhật
(과 13: 생일)
수업 29 수업 30
Ôn tập bài 13 (과 13 연습)
– Luyện nghe bài 13 (과 13 듣기 연습)
Bài 14: Sở thích
(과 14: 취미)
수업 31 수업 32
Ôn tập bài 14 (과 14 연습)
– Luyện nghe bài 14 (과 14 듣기 연습)
Bài 15: Giao thông 1
(과 15: 교동 1)
수업 33 수업 34
Ôn tập bài 15 (과 15 연습)
– Luyện nghe bài 15 (과 15 듣기 연습)
Ôn tập từ bài 9 đến bài 15 (과 9-과 15 연습)
수업 35 수업 36
Kiểm tra cuối kì 1 (Đề thi thử Topik cấp 1) Chữa đề kiểm tra cuối kì 1 và tổng hợp kiến thức .
수업 37 수업 38
Hội thoại – kiểm tra kĩ năng giao tiếp của học viên Bài 1: Gặp gỡ
(과 1: 만남)
수업 39 수업 40
Ôn tập bài 1 (과 1 연습)
– Luyện nghe bài 1 (과 1 듣기 연습)
Bài 2: Hẹn gặp
(과 2: 약속)
수업 41 수업 42
Ôn tập bài 2 (과 2 연습) Bài 3: Mua sắm 2
(과 3: 문건사기 2 )

ĐĂNG KÝ ONLINE