Chia sẻ
CHAT VỚI TƯ VẤN
Đề thi chuyên viên chính năm 2015, 2016 kèm tài liệu thi nâng ngạch

Đề thi chuyên viên chính năm 2015, 2016 kèm tài liệu thi nâng ngạch

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016, về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức...
Lớp học chứng chỉ chuyên viên và chuyên viên chính tại Hà Nội

Lớp học chứng chỉ chuyên viên và chuyên viên chính tại Hà Nội

Địa chỉ đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính tại Hà Nội
Đào tạo quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục

Đào tạo quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục

Đào tạo quản lý hành chính nhà nước quản lý ngành giáo dục và đào tạo cấp chứng chỉ Đại học Sư phạm Hà Nội

Đăng ký nhiều