THÔNG BÁO ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ + CHỨNG NHẬN LỚP XUẤT NHẬP KHẨU

Trung Tâm Xuất Nhập Khẩu xin thông báo:

Từ ngày 14/08/2016 Trung Tâm có lịch trả chứng chỉ + chứng nhận cho học viên.

Vậy mời học viên thu xếp qua Trung Tâm để lấy.

Khi đi mang theo:

  • Chứng minh thư gốc
  • Thẻ học viên (phiếu thu)

Lấy chứng chỉ trong giờ hành chính.

Lưu ý:

  • Chứng chỉ + Chứng nhận: chỉ lưu trong vòng 6 tháng (sau thời gian thông báo là ko thể lấy đc nữa)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hạnh 0985 86 86 31