Quản trị kinh doanh là gì

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất” và “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Tham khảo: Quản trị doanh nghiệp là gì?

Cần phân biệt rõ ràng giữa quản trị kinh doanh và quản trị doanh nghiệp:

  • Quản trị kinh doanh là điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Ban giám đốc thực hiện.
  • Quản trị doanh nghiệp là một quá trình giám sát và kiểm soát được thực hiện để bảo đảm cho việc thực thi quản trị kinh doanh phù hợp với lợi ích của các cổ đông/thành viên góp vốn.

Nếu bạn đang học chuyên ngành khác, hoặc chưa có bằng cấp gì, muốn học chứng chỉ quản trị kinh doanh, để tìm hiểu về kiến thức thực tế để đi làm. Có thể tìm hiểu ngay về khóa ngắn hạn MBA Quản trị kinh doanh tại đây.

ĐỊA CHỈ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

A3P2 - KTT - Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ: 0911 462 369 Ms Ly để được giải đáp