Hải quan điện tử là gì

Hải quan điện tử là hình thức khai báo qua mạng bằng phần mềm chữ ký số cái trên máy tính, sau đó truyền dữ vào tờ khai qua mạng đến cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Điều này giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đị lại, tiêu tốn thời gian. Giúp cho Hải quan giảm bớt áp lực giải quyết công việc trực tiếp với từng doanh nghiệp.

Giúp doanh nghiệp khai báo truyền dữ liệu nhanh đến cơ quan hải quan, và có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào khi có máy tính kết nối internet.