Điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính
Điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính
Điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên chính

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính phải đủ các điều kiện sau:

  • Đang giữ ngạch kế toán viên, có khả năng đảm nhiệm hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch kế toán chính
  • Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
  • Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ từ 09 năm trở lên ở ngạch kế toán viên hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến thời điểm đăng ký nộp hồ sơ dự thi
  • Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi nâng ngạch

Để dự thi nâng ngạch kế toán viên chính, thì kế toán viên phải có đủ các văng bằng chứng chỉ sau:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tài chính kế toán trở lên
  • chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán chính
  • Có bằng ngoại ngữ trình độ B trở lên (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc một ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí làm việc
  • Có trình độ tin học văn phòng (các kỹ năng của Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn
  • Có thời gian tối thiểu ở ngạch kế toán viên là 09 năm
  • Chủ trì hoặc tham gia đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học về tài chính kế toán được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn.

THAM KHẢO:

Kế toán viên là gì

Kế toán viên chính là gì

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN VIÊN – KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH, TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03, NGOẠI NGỮ A1, A2, B1, B2:

Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội

Liện hệ: Ms Hương 0985 86 86 32