Chứng chỉ kế toán viên hành chính sự nghiệp
Chứng chỉ kế toán viên hành chính sự nghiệp

Chứng chỉ kế toán viên hành chính sự nghiệp dùng trong các đơn vị công lập, dùng để xin việc, bổ sung hồ sơ khi đã vào ngành…

Chứng chỉ này không ghi là “Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kế toán viên” mà sẽ ghi là “Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kế toán tổng hợp đơn vị nhà nước”, chứng chỉ này đủ yêu cầu để bạn nộp vào vị trí kế toán viên hành chính sự nghiệp, trường chúng tôi ko ghĩ rõ là kế toán viên, để tránh nhầm lẫn giữa chứng chỉ ngạch kế toán viên (chứng chỉ này dùng để nâng ngạch và thi công chức, viên chức) và kế toán viên hành chính sự nghiệp (chứng chỉ này dùng để bổ sung hồ sơ, khi mình đang làm ở đúng vị trí kế toán viên hành chính sự nghiệp hoặc đi xin việc)